16/09/2022 - 21:30

Ðề nghị có biện pháp xử lý các dự án chậm triển khai thực hiện

Cử tri quận Cái Răng đề nghị rà soát, có biện pháp xử lý đối với các dự án chậm triển khai thực hiện trên địa bàn quận. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư (KH&ÐT) thành phố như sau:

UBND thành phố chỉ đạo Sở KH&ÐT thường xuyên phối hợp các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và UBND các quận, huyện tổ chức rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư (vốn ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố nói chung và quận Cái Răng nói riêng. Nhìn chung, nguyên nhân các dự án triển khai chậm tiến độ, chủ yếu do khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó có việc thỏa thuận thu hồi đất, áp giá bồi hoàn không được sự đồng thuận của người dân; cơ chế chính sách thay đổi, có những trường hợp phải lập lại thủ tục giải phóng mặt bằng, không có nền tái định cư. Trong năm 2020 và 2021 các dự án cũng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trên địa bàn quận Cái Răng, Sở KH&ÐT đã tham mưu UBND thành phố thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới - khu 3 (Lô số 14A) do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Ðức làm chủ đầu tư.

Hiện nay, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 805/QÐ-UBND về thành lập Tổ công tác rà soát các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, các dự án đầu tư công, mua sắm trang thiết bị y tế, giáo dục và công tác quản lý đất đai. Trên địa bàn quận Cái Răng có 6 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đang được Tổ công tác rà soát.

Ðối với những dự án đã được Nhà nước giao đất, nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, kiến nghị UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xử lý theo quy định pháp luật về đất đai. Ðối với những dự án triển khai chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư, không thuộc trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo Luật Ðầu tư, Sở KH&ÐT kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu UBND thành phố theo quy định.

Sở KH&ÐT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án, trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo theo quy định.

Chia sẻ bài viết