09/07/2019 - 18:33

Ðề nghị cắt bỏ dây cáp không còn sử dụng

Cử tri đề nghị kiểm tra và thu gom, dọn dẹp, cắt bỏ các đường dây cáp không còn sử dụng, nhằm tránh tình trạng dây cáp rớt xuống đường đi, gây nguy hiểm cho người dân. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, thời gian qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã chủ động hơn trong thực hiện việc chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra nhắc nhở các doanh nghiệp viễn thông tiến hành thu gom, dọn dẹp, cắt bỏ các sợi cáp không còn sử dụng. Qua đó, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân và an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, đề nghị ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác chỉnh trang hệ thống dây điện, cáp viễn thông trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông tháo dỡ, thu hồi các sợi cáp không còn sử dụng và xử lý các sợi cáp thi công không đảm bảo tiêu chuẩn về độ cao và yêu cầu kỹ thuật.

Chia sẻ bài viết