28/02/2024 - 22:56

Ðề nghị ban hành giá đất

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố ban hành giá đất tại khu tái định cư huyện Vĩnh Thạnh, để đảm bảo quyền lợi cho các trường hợp mua nền tái định cư. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Thạnh, trên địa bàn huyện có 2 khu tái định cư để bố trí tái định cư tập trung cho các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện là khu tái định cư Trung tâm Thương mại huyện Vĩnh Thạnh và khu tái định cư và dân cư Trung tâm Hành chính huyện Vĩnh Thạnh. Tổng số hộ được tái định cư và đủ điều kiện mua nền tái định cư là 62, trong đó 59 nền đã có giá nền, còn lại 3 nền chưa có giá.

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm tham mưu đề xuất phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trường hợp còn lại theo ủy quyền của thành phố tại Quyết định số 1385/QÐ UBND ngày 10-6-2023 của UBND thành phố. Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng triển khai rà soát và thông báo cho các hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư hoặc được xét mua nền tái định cư liên hệ để được hướng dẫn các thủ tục có liên quan trước khi quyết định giao nền và nộp tiền để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chia sẻ bài viết