03/03/2015 - 10:23

Xử lý tài sản của bên bảo lãnh

Hỏi: Con tôi muốn vay ngân hàng nhưng cần phải có tài sản thế chấp nên tôi đã đứng ra bảo lãnh cho con tôi vay bằng tài sản là ngôi nhà của mình (tọa lạc tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Nay do làm ăn thua lỗ, con tôi không có tiền trả ngân hàng nên ngân hàng phát đơn kiện và yêu cầu phát mãi tài sản của tôi. Xin hỏi: ngân hàng làm như thế có đúng quy định pháp luật hay không?

T.V.T. (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)


Thắc mắc của bạn được Luật sư Nguyễn Thị Hoàng, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, giải đáp như sau:

Trong trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh, mà bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh toán cho bên nhận bảo lãnh (theo quy định tại Điều 369 Bộ luật Dân sự).

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 81 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, việc xử lý quyền sử dụng đất đã bảo lãnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, đã thế chấp để thu hồi nợ được quy định như sau: quyền sử dụng đất đã thế chấp, đã bảo lãnh được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh. Trường hợp không xử lý được theo thỏa thuận thì bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lãnh có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được thế chấp, đã được bảo lãnh cho người khác để thu hồi nợ hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất mà không cần có sự đồng ý của bên thế chấp, bên bảo lãnh hoặc khởi kiện tại TAND theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong trường hợp này, ngân hàng phát mãi tài sản của bạn là đúng quy định pháp luật.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết