18/06/2011 - 09:16

Xử lý nghiêm tổ chức tín dụng không giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất theo lộ trình

Tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 17-6 tại Hà Nội, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu khẳng định, đến ngày 30-6, tổ chức tín dụng (TCTD) nào không thực hiện đúng lộ trình giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất sẽ bị xử lý theo đúng Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 1-3-2011.

Theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN, các TCTD thực hiện tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22%. Trường hợp các TCTD chưa thực hiện được tỷ trọng này theo lộ trình NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp hai so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với các TCTD và biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012.

Theo số liệu thống kê của NHNN tính đến ngày 10-6, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 7,05% so với cuối năm 2010, trong đó, tín dụng VNĐ tăng 2,72%; tín dụng bằng ngoại tệ tăng 22,21%; tín dụng ngắn hạn tăng 6,17%, tín dụng trung và dài hạn tăng 7,66%.

Dư nợ tín dụng lĩnh vực sản xuất tăng 10,97% so với cuối năm 2010 chiếm tỷ trọng 83% tổng dư nợ. Trong đó, tín dụng nông nghiệp nông thôn tăng 24,96%; tín dụng xuất khẩu tăng 25,77%. Dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất giảm 9,46% chiếm tỷ trọng 16,92% tổng dư nợ.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết