18/05/2022 - 19:19

Xin ý kiến HÐND thành phố về bố trí hơn 1.070 tỉ đồng vốn ngân sách địa phương cho dự án đường bộ cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

(CT) - Chiều 18-5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố có buổi làm việc với các sở, ngành hữu quan về tờ trình xin ý kiến HÐND thành phố bố trí vốn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án Ðường bộ cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Theo chỉ đạo của Ban cán sự Ðảng Chính phủ tại Thông báo số 702-TB/BCSÐCP ngày 31-3-2022 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 29-4-2022, trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm trình HÐND thành phố thông qua số vốn ngân sách địa phương cam kết tham gia dự án tối thiểu 50% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đường bộ cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Ðầu tư đề nghị UBND thành phố chấp thuận đề xuất HÐND thành phố thống nhất nguồn vốn bố trí cho dự án đường bộ cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa phân bổ là 1.070,13 tỉ đồng. Sở Kế hoạch và Ðầu tư sẽ phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương trên cơ sở rà soát đầy đủ khả năng cân đối ngân sách thành phố.

Qua thảo luận, Thường trực UBND thành phố và các sở, ngành đã biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo tờ trình sẽ xin ý kiến HÐND thành phố về bố trí vốn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Tờ trình sẽ được xin ý kiến tại kỳ họp HÐND thành phố bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 27-5 sắp tới nhằm hoàn tất thủ tục để trình Chính phủ và Quốc hội xem xét thông qua dự án.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết