06/12/2010 - 08:21

Đồng chí Tô Huy Rứa:

Xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - sự thật thành cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh hiện đại hàng đầu ở Việt Nam

Sáng 5-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống (5/12/1945 - 5/12/2010). Tới dự và chúc mừng tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhân dịp này, đồng chí Tô Huy Rứa đã trân trọng trao tặng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương, để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Nhà xuất bản trong suốt 65 năm qua. Bức trướng có dòng chữ: “Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật: Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển”.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật nêu rõ: Nhà xuất bản Sự thật - tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ra đời ngày 5-12-1945 do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách và lãnh đạo. Ngay từ khi mới thành lập, Nhà xuất bản đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, có nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ trương, đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên cơ sở nhiệm vụ, yêu cầu của tình hình mới, ngày 3-4-2003, Bộ Chính trị đã ra quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. Theo đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật Xuất bản.

Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, được sự đồng ý của Ban Bí thư, Nhà xuất bản đã đổi mới các mặt hoạt động theo hướng không chỉ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, mà còn phải mang lại hiệu quả kinh tế, bảo đảm và nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

Ghi nhận những đóng góp xứng đáng của Nhà xuất bản trong 65 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho Nhà xuất bản Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta.

Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những xuất bản phẩm của Nhà xuất bản, đặc biệt là các ấn phẩm có giá trị phục vụ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sách và tài liệu phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng, sách dành cho cơ sở xã, phường, thị trấn... phục vụ kịp thời các sinh hoạt chính trị lớn của Đảng, của các cấp, các ngành.

Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, nhìn nhận một cách nghiêm túc và thẳng thắn, sách của Nhà xuất bản chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Còn ít những ấn phẩm có giá trị cao về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, luận giải chính xác, khoa học những vấn đề bức xúc mà thực tiễn cuộc sống đặt ra. Các công trình góp phần bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch... chưa nhiều và còn thiếu sức thuyết phục. Chưa thực sự quan tâm xuất bản mảng sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại, nhất là nhu cầu của đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài...

Trước những yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cần tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động để xây dựng đơn vị trở thành cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh hiện đại hàng đầu ở Việt Nam; xứng đáng với nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước tin yêu giao phó, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết