15/08/2020 - 09:30

Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập 

Những năm qua, huyện Cờ Đỏ triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực. Qua đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong điều kiện hội nhập.

Huyện Cờ Đỏ phối hợp tổ chức lớp đào tạo Đại học Ngôn ngữ Anh tại huyện.

►Nâng cao trình độ  chuyên môn, chính trị

Cấp ủy đảng, chính quyền huyện Cờ Ðỏ thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC,VC) và nguồn nhân lực. Huyện ủy và UBND huyện đã xây dựng nhiều nghị quyết, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực, với những mục tiêu, giải pháp phù hợp, thiết thực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã có nhiều đổi mới theo hướng tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuyên môn sâu, ngoại ngữ, cập nhật kiến thức mới.

Ðồng chí Võ Hải Triều, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Nhằm nâng cao trình độ đội ngũ CB, CC, VC, Ban Thường vụ Huyện ủy căn cứ theo nhu cầu thực tiễn của huyện để lựa chọn nội dung và chương trình đào tạo. Trong đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị... Từ năm 2015 đến nay, huyện đã cử 1.585 lượt CB, CC,VC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, 41 đồng chí được đào tạo chuyên môn (đại học 26 đồng chí, thạc sĩ 15 đồng chí); 500 đồng chí được đào tạo lý luận chính trị (cao cấp 38 đồng chí, trung cấp 228 đồng chí, sơ cấp 234 đồng chí); bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 114 đồng chí; bồi dưỡng quản lý nhà nước cho 176 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 691 đồng chí; cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý cho 63 đồng chí.

Song song đó, UBND huyện phối hợp với Trường Ðại học Cần Thơ tổ chức 1 lớp đào tạo Ðại học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với 24 CB, CC,VC tham gia và tổ chức 1 lớp Ðại học Bảo vệ thực vật cho 42 CB, CC,VC học tập. CB, CC,VC tham gia các lớp học, được UBND huyện hỗ trợ một phần chi phí đào tạo. UBND huyện cũng phối hợp với Trường Ðại học Cần Thơ mở 1 lớp Ðại học Luật cho CB, CC,VC. 

Nhờ được đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt, nhiều CB, CC,VC trong huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập. Anh Hồ Văn Sĩ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, được Huyện ủy và UBND huyện tạo điều kiện đi đào tạo thạc sĩ Chính sách công. Khóa đào tạo giúp anh thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu UBND huyện trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng các công trình, quản lý tài chính chặt chẽ, có hiệu quả... Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, bộc bạch: "Trước đây, tôi tốt nghiệp cử nhân Luật, năm 2015 tôi được cử đi đào tạo Ðại học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổ chức tại huyện. Năm 2019, hoàn thành chương trình đào tạo, tôi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách mảng nông nghiệp, nông thôn. Nhờ được đào tạo đúng chuyên môn, tôi đã thực hiện tốt vai trò tham mưu Ðảng ủy, UBND xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới. Ðến nay, diện tích cây ăn trái của xã hơn 3.200ha, tăng 1.000ha so với năm 2018; 2 năm qua, xã đã thành lập được 3 hợp tác xã nông nghiệp; nâng cấp sửa chữa hơn 10km đường giao thông, bắc thêm 5 cây cầu bê tông…".

Ðồng chí Võ Hải Triều, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cờ Ðỏ, khẳng định: Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, đến nay, ở cấp huyện, tất cả 201 CB, CC,VC có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó, có 13% thạc sĩ (40% cấp ủy cấp huyện là thạc sĩ); 72,6% CB, CC,VC có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, trong đó có 25% cao cấp. Trong số 206 CB, CC xã, thị trấn, có 88% trình độ chuyên môn đại học trở lên, số còn lại là cao đẳng và trung cấp; có 83% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên, trong đó có 9,22% cao cấp.

►Quan tâm đào tạo ngoại ngữ

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Cờ Ðỏ là một trong những đơn vị đi đầu trong việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho CB, CC,VC. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện quan tâm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nên có hàng chục CB, CC,VC đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

Được đào tạo Đại học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cán bộ huyện Cờ Đỏ giúp nông dân sản xuất lúa có hiệu quả.

Đặc biệt, 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện phối hợp với Trường Ðại học Cần Thơ tổ chức 2 lớp Cử nhân Ngôn ngữ Anh cho 72 CB, CC,VC huyện, xã, thị trấn và các trường học tham gia. Việc quan tâm tổ chức các lớp đào tạo tiếng Anh tại huyện đã góp phần xây dựng đội ngũ CB, CC,VC ngày càng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, yêu cầu giao tiếp, hội nhập quốc tế. Ðồng thời, các lớp đào tạo tiếng Anh tại huyện cũng hướng tới đáp ứng thu hút đầu tư trong và ngoài nước để phát triển nhanh, bền vững và phát triển du lịch theo mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Hầu hết CB, CC,VC tham gia các khóa đào tạo đều cho rằng, lớp đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh được tổ chức tại huyện là vô cùng thiết thực, vừa tạo thuận lợi trong việc học tập, vừa có thêm kiến thức áp dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn, giao tiếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Các khóa đào tạo đã giúp CB, CC,VC phát triển kỹ năng giao tiếp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, được củng cố ngữ pháp và tăng cường vốn từ vựng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội…

Anh Nguyễn Chí Công, Bí thư Ðảng ủy xã Thới Ðông, nói: "Chúng ta đang hội nhập sâu rộng để phát triển, thành phố đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư. Về lâu dài, huyện Cờ Ðỏ cũng sẽ có các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, làm ăn. Vì thế, tôi chủ động tham gia lớp Cử nhân Ngôn ngữ Anh để có thêm vốn kiến thức, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ nhằm ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập". Anh Võ Văn Hạnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: "Tôi tham gia lớp đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại huyện khóa I đã gần 2 năm và học được 20 môn về các kỹ năng ngôn ngữ nghe - nói, kỹ năng ngôn ngữ đọc - viết, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng giao tiếp… Khóa đào tạo sẽ giúp tôi củng cố, bổ sung thêm vốn tiếng Anh, phục vụ tốt công tác chuyên môn cũng như giao tiếp trong quá trình hội nhập và phát triển của địa phương".

Theo đồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Cờ Ðỏ, nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực của huyện ngày càng được nâng lên. Ðến nay, 100% CB, CC,VC huyện đạt chuẩn chức danh và vị trí việc làm theo quy định. Thời gian tới, căn cứ vào nhu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cử CB, CC,VC đi đào tạo chuyên môn chuyên sâu các ngành, lĩnh vực. Ðồng thời, tiếp tục quan tâm đào tạo các kiến thức bổ trợ về ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, cũng như hội nhập quốc tế, thúc đẩy huyện Cờ Ðỏ phát triển nhanh và bền vững hơn.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết