15/01/2020 - 10:04

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững 

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(CT)- Chiều 14-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành NN&PTNT thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng nhấn mạnh, năm 2020, toàn ngành cần tiếp tục có giải pháp hiệu quả và có sự vào cuộc quyết liệt để tập trung tổ chức thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trong đó, chú ý tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững TP Cần Thơ. Chủ động phòng chống sâu bệnh trên cây trồng vật nuôi và thiên tai, nhất là tình hình hạn hán và mặn xâm nhập để đảm bảo sản xuất thắng lợi. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, hỗ trợ nông dân sản xuất theo các tiêu chuẩn, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế tập thể để xây dựng vùng sản xuất tập trung, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa, tạo cơ sở vững chắc cho sản xuất có kế hoạch và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng...

Năm 2019, Sở NN&PTNT TP Cần Thơ thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch về diện tích, sản lượng lúa, rau màu - đậu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản... Ngành đã tập trung thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao, với hơn 2.292ha đất sản xuất lúa và các loại cây trồng vật nuôi kém hiệu quả được chuyển đổi sang các loại cây trồng vật nuôi khác có hiệu quả cao và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, nhất là các mô hình kinh tế tập thể và liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ các loại nông sản theo chuỗi giá trị. Khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh và ứng dụng công
nghệ cao...

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết