02/02/2010 - 09:39

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại

* Phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp trên 3,5%/năm

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 176/QĐ-TTg về Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) từ nay đến năm 2020. Mục tiêu của Đề án là góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đạt mức tăng trưởng trên 3,5%/năm; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Theo đó, sẽ từng bước sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa ƯDCNC, có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao; đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ƯDCNC chiếm 10-15% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước vào năm 2015 và tăng lên 30-35% vào năm 2020.

Đề án xây dựng kế hoạch từng bước xây dựng và hình thành nền nông nghiệp ƯDCNC, trọng tâm là doanh nghiệp nông nghiệp ƯDCNC và vùng sản xuất nông nghiệp ƯDCNC. Mục tiêu trước mắt đến năm 2015, mỗi tỉnh vùng kinh tế trọng điểm xây dựng được 3-5 doanh nghiệp, 2-3 vùng sản xuất nông nghiệp; cả nước có 3-5 khu nông nghiệp ứng dụng CNC tại một số vùng sinh thái nông nghiệp. Trong giai đoạn 2016-2010 sẽ đẩy mạnh phát triển toàn diện nông nghiệp ƯDCNC. Và đến năm 2020, mỗi tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm xây dựng 7-10 doanh nghiệp, 5-7 vùng sản xuất nông nghiệp và mỗi vùng sinh thái có 1-3 khu nông nghiệp ƯDCNC. Giai đoạn này sẽ đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư và mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp ƯDCNC để phát triển 1 hay một số loại sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.

Nhà nước sẽ ưu đãi, hỗ trợ phát triển nghiên cứu CNC trong nông nghiệp với mức cao nhất. Cụ thể, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển CNC trong nông nghiệp được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; được hỗ trợ mức cao nhất kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các dự án sản xuất thử nghiệm các CNC mới. Chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu, phát triển, ƯDCNC trong nông nghiệp được ưu đãi cao nhất về thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất... Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ mức cao nhất kinh phí nhập khẩu một số CNC, máy móc, thiết bị CNC trong nông nghiệp trong nước chưa tạo ra được để thực hiện một số dự án nghiên cứu ứng dụng...

Chia sẻ bài viết