21/11/2019 - 18:03

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 21-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu. Ảnh: VĂN ĐIỆP - TTXVN

Trách nhiệm chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến. Theo đó, Chính phủ trình 2 phương án: Phương án 1 sửa đổi theo hướng giao cơ quan trình dự án chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh. Phương án 2 cơ bản như hiện nay là giao cơ quan thẩm tra chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh.

Qua thảo luận, một số đại biểu đề nghị tiếp tục thực hiện như quy định hiện nay theo phương án 2 của Chính phủ, đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đề cao trách nhiệm của từng chủ thể... tránh xáo trộn trong việc tổ chức thực hiện và bảo đảm thuận lợi cho việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý dự án trình Quốc hội thông qua.

Một số đại biểu cho rằng cơ quan trình dự án luật là thành viên của Chính phủ nên việc hài hòa giữa trách nhiệm bảo vệ đến cùng các chính sách mà Chính phủ đã trình trước Quốc hội với nhiệm vụ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là vấn đề không đơn giản, nhất là trong trường hợp giữa chỉ đạo của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khác nhau. Vì vậy, không nên “đổi vai” đồng thời bổ sung quy định để bảo đảm quy trình phối hợp giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan trình dự án luật được chặt chẽ và rõ trách nhiệm của từng bên. Về lâu dài, có thể tham khảo cách làm của Quốc hội một số nước. Theo đó, bên cạnh Ủy ban Pháp luật, Quốc hội có một cơ quan xây dựng pháp luật gồm các chuyên gia giỏi về các lĩnh vực, giúp Quốc hội thiết kế, hoàn thiện dự thảo luật, vừa bảo đảm tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác lập pháp. Đa số ý kiến khẳng định, việc giữ như quy định hiện hành là kế thừa những kết quả đổi mới mà Quốc hội các khóa trước đây đã để lại. Nếu thực hiện “đổi vai” thì đó là bước lùi trong lịch sử của hoạt động lập pháp. Có ý kiến phân tích: Năm 2002, Quốc hội khóa XI đã sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Một trong những trọng tâm đổi mới là giao cho cơ quan thẩm tra chủ trì việc tiếp thu, giải trình và trong 17 năm qua, Quốc hội đã thực hiện theo cơ chế này. Tại thời điểm đó, lý do của việc đề xuất sửa đổi là để thực hiện đúng vai trò lập pháp của Quốc hội, cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII nhằm góp phần khắc phục tính cục bộ trong soạn thảo các dự án luật, bảo đảm lợi ích người dân, doanh nghiệp. “Không có lý do gì để Quốc hội khóa XIV không tiếp tục duy trì những thành quả Quốc hội trước đây đã để lại”, đại biểu nhấn mạnh.

Đa số ý kiến tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, hiệu lực, hiệu quả.

Chiều 21-11, với 91,51% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Thư viện.

Luật gồm 6 chương, 52 điều, quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ Việt Nam.

Phan Phương - Hiền Hạnh (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết