17/07/2011 - 08:56

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG TẤN SANG:

Xây dựng các xã điểm thực sự trở thành mô hình nông thôn mới trong thực tiễn

(TTXVN)- Ngày 16-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình đến tháng 6-2011, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011.

Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới Trung ương; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị; Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì Hội nghị.

Báo cáo sơ kết của Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu của đại diện các bộ ngành, các xã điểm xây dựng nông thôn mới cho thấy: 6 tháng đầu năm 2011, các xã điểm đã tập trung cao hơn cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Kết quả bước đầu đã có tác động tích cực đến việc thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Một số xã đã hoàn thành một số tiêu chí khó như thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động. Thông qua các hoạt động xây dựng nông thôn mới, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ xã, thôn được nâng lên một bước; nhận thức trong nhân dân đã có chuyển biến tích cực. Người dân tin tưởng, tự tin tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo các cấp, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, Ban Quản lý các xã và đặc biệt là sự cố gắng của nhân dân 11 xã điểm đã tích cực tham gia, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới. Kết quả triển khai đạt cao hơn năm trước, số các tiêu chí đạt và cơ bản đạt theo Bộ Tiêu chí quốc gia đã tăng lên gấp đôi so với khi triển khai chương trình. Hình hài xã nông thôn mới hình thành ngày càng rõ nét hơn. Qua thực hiện đã có nhiều mô hình tốt trên một số lĩnh vực: phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng đời sống văn hóa - xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị; bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Điều quan trọng là sau một thời gian ngắn thực hiện chương trình, thực tiễn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm đã rút ra một số kinh nghiệm tốt về biện pháp, cách làm, cơ chế huy động các nguồn vốn và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trương Tấn Sang đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện cần được khẩn trương khắc phục trong thời gian tới về công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ và người dân hiểu rõ mục tiêu, phương pháp xây dựng nông thôn mới; việc ban hành các hướng dẫn cần thiết của các Bộ, ngành Trung ương cho xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm; bố trí giải ngân nguồn vốn ngân sách; huy động nội lực, thu hút đầu tư; triển khai các dự án phát triển sản xuất, tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới...

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2011cần phải tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành phần còn lại trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới để các xã điểm thực sự trở thành mô hình nông thôn mới trong thực tiễn, nhân ra diện rộng theo Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của vùng và cả nước. Các địa phương tiến hành tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới tại 11 xã điểm. Khi xây dựng được mô hình chuẩn về nông thôn mới, các địa phương cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu của Chương trình, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt trong nhân dân các xã điểm về yêu cầu, mục tiêu của Chương trình; quán triệt và thực hiện đầy đủ phương châm “huy động nội lực tại chỗ là chính”; tiếp tục coi trọng vai trò làm chủ của người dân để “dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ” trong tất cả các nội dung xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ bài viết