19/07/2020 - 17:00

Xây dựng Trường Đại học Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững 

(CT)- Sau hơn 2 ngày làm việc, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ Trường Ðại học Cần Thơ (ÐHCT) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc vào ngày 19-7-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. 

ÐH đã nghe Ban Chấp hành Ðảng bộ Trường báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ Ðảng ủy gồm 6 ủy viên; bầu đồng chí Nguyễn Thanh Phương giữ chức Bí thư Ðảng ủy; bầu đồng chí Hà Thanh Toàn và đồng chí Lê Phi Hùng giữ chức Phó Bí thư Ðảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy gồm 7 ủy viên, bầu đồng chí Lê Khương Ninh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy. ÐH đã bầu 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự ÐH Ðại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Ðảng bộ Trường ÐHCT ra mắt ÐH và hứa sẽ tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; gương mẫu, nòng cốt để lãnh đạo hoạt động của Trường đạt kết quả cao nhất; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, Trường ÐHCT phát triển nhanh và bền vững.

Các đảng viên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ÐH thống nhất thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025: Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 50% và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95%; phát triển 600 đảng viên. Hàng năm, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuyển sinh đại học chính quy đạt ít nhất 90% chỉ tiêu hàng năm. Ðến năm 2025 có 30% ngành đào tạo trình độ đại học và 10% chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đạt chuẩn chất lượng kiểm định. Trao đổi sinh viên quốc tế tăng bình quân 10%/năm. Hệ số xuất bản bài báo bình quân của nhiệm kỳ đạt 1,4, trong đó bài báo trên tạp chí quốc tế đạt 0,5. Giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 70% vào cuối nhiệm kỳ và trung bình hàng năm có 12 cán bộ đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư. Ngân sách của Trường đạt 1.000 tỉ đồng vào cuối nhiệm kỳ; thu nhập bình quân của công chức, viên chức vào cuối nhiệm kỳ tăng ít nhất 30% so với đầu nhiệm kỳ. Ðồng thời, ÐH cũng thống nhất xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sẽ tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết