04/02/2009 - 08:32

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ bằng 10% so với cùng kỳ năm trước

Cục Đầu tư Nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Đã có 50 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy phép đầu tư vào nước ta trong tháng đầu tiên của năm 2009 với 160 triệu USD tổng vốn đầu tư đăng ký; so với tháng 1 năm 2008, tăng 43% về số dự án nhưng chỉ bằng 10% về tổng vốn đăng ký. Đây là một mức giảm đáng kể về lượng vốn thu hút cũng như về quy mô dự án cho dù đã được dự báo trước bởi tình hình suy giảm kinh tế mang tính toàn cầu.

Lượng vốn theo các dự án FDI tăng thêm vốn cũng giảm rõ rệt, chỉ bằng 30% so với tháng 1năm 2008. Cộng cả vốn cấp mới và tăng thêm, tổng vốn FDI thu hút được trong tháng 1 chỉ đạt 185 triệu USD bằng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng vốn FDI thực hiện tuy cũng giảm so với cùng kỳ nhưng không quá nhiều như lượng vốn thu hút (bằng 78,9% so với cùng kỳ).

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết