05/12/2013 - 21:41

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Việt Nam mong muốn các đối tác phát triển tiếp tục hỗ trợ để phát triển nhanh và bền vững

Như tin đã đưa, Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) 2013 thay cho Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) trước đây đã diễn ra ngày 5-12 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và trực tiếp đối thoại với các đối tác phát triển.

Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mạnh của Việt Nam từ một quốc gia nhận tài trợ trong 20 năm qua đã trở thành quốc gia đối tác phát triển.

Tham dự diễn đàn có gần 300 đại biểu đến từ 20 bộ, ngành, địa phương và các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển của Việt Nam. Với chủ đề "Thiết lập quan hệ đối tác mới: Hướng tới cạnh tranh, tăng trưởng toàn diện và bền vững", Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao mới, tập trung thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội dân sự quốc tế, các viện nghiên cứu trong nước và các tác nhân phát triển khác, nhằm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của Việt Nam.

Đồng chủ tọa diễn đàn, Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực và những tiến bộ của Chính phủ Việt Nam trong triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua với những động lực phát triển rất phù hợp, nhất là tạo ra nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao hơn, bao gồm các thể chế thị trường lành mạnh nhằm khôi phục tăng trưởng, đồng thời dịch chuyển nền kinh tế lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, bà Victoria Kwakwa cũng đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Việt Nam trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng, đảm bảo phúc lợi xã hội... Bà Victoria Kwakwa khuyến nghị, Việt Nam cần có chính sách và biện pháp mới nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững, tăng trưởng và phát triển gắn với thân thiện với môi trường.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe và đối thoại với các đối tác phát triển về các lĩnh vực cụ thể, thiết thực đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam, nhất là về công tác xóa đói giảm nghèo cho vùng dân tộc thiểu số, bảo vệ môi trường, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phòng chống tham nhũng...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, năm 2014, Việt Nam sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Đảm bảo tăng trưởng đạt khoảng 5,8%, tiếp tục giữ ổn định tỷ giá, đảm bảo giá trị tiền đồng Việt Nam, giữ đà tăng trưởng xuất khẩu cao... đồng thời tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đảm bảo hiệu quả, sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, Việt Nam tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng và tiếp tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; tập trung tạo việc làm, giảm nghèo bền vững hơn, đặc biệt là giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng đầu tư kết cấu hạ tầng ở những vùng khó khăn; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò của người dân, báo chí và xã hội trong công tác này, nâng trách nhiệm của người đứng đầu cũng như tăng cường công tác giải đáp, giải trình...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để quản lý tốt hơn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ, hệ thống cơ quan hành chính trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ hết sức nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng nội lực là chính, đồng thời mong muốn các đối tác phát triển, các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cả về tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ nguồn lực để giúp Việt Nam giữ vững được thành quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết