10/11/2011 - 09:11

Việt Nam đạt được tiến bộ về phát triển con người nhờ tăng trưởng kinh tế

Ngày 9-11, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đã họp báo giới thiệu Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2011 với chủ đề “ Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người”. Theo đó, Việt Nam đạt được tiến bộ về phát triển con người nhờ tăng trưởng kinh tế song cần chú trọng đến y tế và giáo dục.

Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2011 được hoàn thành trong khuôn khổ Dự án của Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2008 - 2011. Phát biểu trong buổi giới thiệu Báo cáo, bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết: Báo cáo phát triển toàn cầu năm nay cho thấy giá trị Chỉ số phát triển con người Việt Nam năm 2011 là tương tự như năm ngoái. Việt Nam đứng trong nhóm các nước có mức phát triển con người trung bình và xếp thứ 128 trong 187 nước được khảo sát.

Theo Báo cáo này, Chỉ số phát triển con người của Việt Nam đã tăng 11,8% trong giai đoạn 1999-2008. Tăng trưởng về thu nhập đóng góp hơn một nửa (55,7%), trong mức tăng chỉ số này, trong khi những cải thiện về tuổi thọ và giáo dục chỉ góp phần tương ứng là 31,8% và 12,6%. Báo cáo nghiên cứu chi tiết về dịch vụ y tế và giáo dục, cũng như cung cấp tài chính cho các dịch vụ này cho thấy phần lớn chi tiêu cho y tế và giáo dục là từ các hộ gia đình. Mức chi tiêu này cao hơn rất nhiều so với mức 30% được coi là tối ưu để đảm bảo công bằng xã hội và tiếp tục phát triển con người.

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết