06/01/2011 - 20:58

Việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp

Báo Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ thực hiện chuyên đề “Việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)” định kỳ hàng tuần. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi.

Chia sẻ bài viết