Chia sẻ:

Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thời sự 15-03-2019

Chiều 14-3, Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập - Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 và tổng kết hoạt động trung tâm học tập cộng đồng cấp xã năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh dự hội nghị.

Thực hiện: Anh Khoa - Thúy An - Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI