Chia sẻ:

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Phóng sự 31-10-2021

Năm 2021, tuy ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Tuyền, quận Bình Thủy đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng ở đơn vị.

Thực hiện: Phạm Trung - Duy Hoàng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI