Chia sẻ:

Chuyện về ông Bí thư “đi trước, làm trước”

Phóng sự 23-09-2022

27 năm làm Bí thư, từ chi bộ rồi đảng bộ bộ phận, của khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy, ông Trần Văn Thành luôn được tin yêu bởi sự trách nhiệm, mẫn cán, gần dân, hiểu dân. Ông rất tâm huyết với công tác xây dựng Đảng tại khu dân cư, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; đề cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. Qua mỗi việc “đi trước, làm trước”, phẩm chất của người đảng viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận Khu vực 2 Trần Văn Thành lại “càng mài càng sáng”.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH - NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI