Chia sẻ:

Cần Thơ thực hiện “nhiệm vụ kép”

Thời sự 26-04-2020
Cần Thơ đang cùng cả chuyển sang giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm người dân sẵn sàng thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt. Trong giai đoạn mới, cả nước cần vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, việc làm và cải thiện đời sống người dân. Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH- NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI