Chia sẻ:

“Ông Chính Truyền thanh”

Phóng sự 04-09-2021

Ông Hồ Văn Chính, Cán bộ Truyền thanh phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, hơn 20 năm qua vẫn gắn bó với công việc truyền thanh cơ sở. Đặc biệt, những thông tin, kiến thức, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 luôn được ông kịp thời chuyển tải đến mọi người, mọi nhà thông qua hệ thống loa truyền thanh, truyền thanh lưu động...

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH - NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI