22/08/2015 - 08:25

Nhịp cầu dân cử

Vì sao có sự chênh lệch trong việc thanh toán chi phí khám bệnh trái tuyến cho người có thẻ bảo hiểm y tế ?

Trước kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố, cử tri huyện Phong Điền đề nghị thông tin cho người dân biết vì sao có sự chênh lệch trong việc thanh toán chi phí khám bệnh trái tuyến cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh tại các cơ sở y tế công lập và Trung tâm Chẩn đoán y khoa. Cử tri quận Ô Môn đề nghị khắc phục tình trạng ngập úng xung quanh khu vực đang xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố vì cao độ công trình này cao hơn so với nhà dân xung quanh và nơi đây không có hệ thống thoát nước. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo từng nhóm đối tượng và mức thanh toán theo chi phí khám bệnh, giường bệnh theo hạng bệnh viện. So với các bệnh viện công lập tuyến thành phố thì Trung tâm Chẩn đoán y khoa được phân hạng 3, nên người có thẻ bảo hiểm y tế vẫn được đến khám không đúng nơi đăng ký ban đầu tại cơ sở này. Riêng một số đối tượng bảo hiểm y tế được áp dụng cùng chi trả, theo Luật Bảo hiểm y tế quy định, khi khám bệnh có chi phí vượt mức qui định thì cá nhân phải đồng chi trả một phần chi phí theo qui định.

Về phản ánh của cử tri quận Ô Môn đề nghị khắc phục tình trạng ngập úng xung quanh khu vực đang xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố:

Công trình xây dựng bệnh viện Lao và Bệnh phổi được quy hoạch cách đường tỉnh lộ 923 từ 50-200m. Trước đây, khu vực này chủ yếu là ao, mương và đất ruộng nên rất thấp, việc thoát nước của khu vực này chủ yếu là thoát nước tràn tự nhiên và chưa có nguồn điện khu vực đi ngang, chưa có hệ thống cấp nước và thoát nước chung của khu vực. Khi triển khai dự án đã có bố trí lối đi ngang 10 m, dài 350 m để làm đường đi chung với cao độ san lấp +2,7 cao trung bình từ 1,4 đến 1,7m so với mặt đất.

Từ năm 2014, Sở Y tế đã cho thi công hoàn thành đoạn đường vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và đã thực hiện đặt cống ngang đường nhằm thoát nước cho toàn bộ các hộ dân qua hướng mương lớn ở trụ điện cao thế. Do đó, không còn bị ứ đọng do không có lối thoát như trước đây.

Qua phản ánh cử tri, Sở Y tế ghi nhận cho kiểm tra rà soát khắc phục nếu có là do nguyên nhân chủ quan.

Chia sẻ bài viết