13/09/2008 - 10:40

Đồng chí Trương Tấn Sang:

VCCI cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, liên kết các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp

Ngày 12-9, ngày làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các đại biểu vinh dự được đón đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, lãnh đạo các Bộ, ban ngành, một số địa phương, đông đảo đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cùng trên 400 đại biểu thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho biết: Trong nhiệm kỳ qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hoàn thành tương đối toàn diện các nhiệm vụ công tác chủ yếu, khối lượng công việc tăng bình quân 30%/năm. Ngoài các hoạt động truyền thống, VCCI đã triển khai nhiều hoạt động mới có tính sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Vị thế của VCCI ở trong nước và quốc tế ngày càng nâng cao, được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá là một đối tác mạnh, một trong những Phòng Thương mại và Công nghiệp năng động nhất trong các nền kinh tế đang phát triển.

Biểu dương những kết quả VCCI đã đạt được, đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp, doanh nhân trong xã hội, tăng thêm niềm tin của giới kinh doanh vào sự nghiệp đổi mới, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho đất nước. Với tư cách là tổ chức quốc gia và trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư hàng đầu ở Việt Nam, Phòng đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư lớn, góp phần quảng bá về đất nước, con người, nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam đến bạn bè thế giới, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Sự hình thành và phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp trong nước có phần đóng góp tích cực của VCCI.

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh một số nội dung VCCI cần lưu ý trong nhiệm kỳ tới. Trước hết là phải phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, liên kết các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền hướng dẫn và hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp thành lập, hoạt động có hiệu quả. Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Làm tốt nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Phấn đấu xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực và đạo đức kinh doanh, chăm lo đến quyền lợi chính đáng của người lao động, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh thắng lợi. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành, các cấp tăng cường phối hợp với VCCI triển khai các hoạt động đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Ghi nhận công lao và thành tích xuất sắc của VCCI, Ban Chấp hành T.Ư Đảng quyết định trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Năng động, sáng tạo, liên kết doanh nghiệp hội nhập và phát triển bền vững”. Nhân dịp này, Chủ tịch nước trao tặng đơn vị Huân chương Hồ Chí Minh vì thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội lần thứ V Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 77 thành viên do ông Vũ Tiến Lộc làm Chủ tịch.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết