31/07/2018 - 10:38

Quận Thốt Nốt

Vận động tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng sống cho người dân 

Nhiều năm qua, quận Thốt Nốt quan tâm công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Bởi BHYT là giải pháp cơ bản để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mỗi người từ khi lọt lòng đến cuối đời. Bên cạnh đó, BHYT cũng là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân...

Lãnh đạo quận Thốt Nốt chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia BHYT.

Quan tâm sức khỏe nhân dân

Là một trong những quận có đông dân cư của TP Cần Thơ,  phần lớn người dân ở Thốt Nốt sống chủ yếu bằng nghề nông, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhưng những năm qua, Thốt Nốt đều đạt tỷ lệ độ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quận ủy và Nghị quyết của HĐND quận giao. Ông Nguyễn Tấn Lực, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thốt Nốt, cho biết: “Các chế độ, chính sách về BHYT đều được ngành bảo hiểm quận giải quyết kịp thời, đúng quy định cho người hưởng chế độ. Đặc biệt trong công tác phát triển BHYT, ngành BHXH làm nòng cốt phối hợp với ngành y tế và các ngành chức năng thực hiện tuyên truyền, vận động, giải thích quyền lợi khi người dân tham gia BHYT. Nhờ đó, hằng năm quận Thốt Nốt đều đạt kế hoạch vận động nhân dân tham gia BHYT. Cụ thể, năm 2016, quận đạt tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT trên 75% so với dân số toàn quận; năm 2017 đạt trên 80%;  năm 2018, chúng tôi phấn đấu nâng tỷ lệ này lên trên 82,5% độ bao phủ BHYT theo Nghị quyết của Quận ủy và Nghị quyết của HĐND quận”.

Người dân  khó khăn, chính quyền địa phương càng khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, đảm bảo điều kiện cho người dân được chăm sóc sức khỏe. Thời gian qua, không chỉ vận động người dân tham gia BHYT, ngành BHXH quận Thốt Nốt còn là cầu nối, phối hợp với các phòng, ban, hội đoàn thể trên địa bàn vận động nhân dân tham gia và bảo vệ quyền lợi cho người bệnh diện BHYT. Điển hình về BHYT học sinh, BHXH quận phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung vận động học sinh tham gia ngay dịp tựu trường. Kết quả, nhiều năm qua, quận Thốt Nốt là một trong những đơn vị được thành phố khen thưởng về dẫn đầu tỷ lệ BHYT học sinh. Bên cạnh đó, ngành BHXH còn thực hiện tốt chuyên môn, cấp phát thẻ kịp thời, linh hoạt giải quyết các trường hợp học sinh cần thẻ gấp, cấp đủ kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các trường... Anh Trần Văn Tâm, ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, cho biết: “Trong mỗi năm học, tôi cho con và cháu tham gia BHYT, bảo hiểm tai nạn để chúng được hưởng quyền lợi và chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, khám chữa bệnh. Đặc biệt, phụ huynh yên tâm hơn khi con em mình đến trường được tham gia BHYT, được kiểm tra sức khỏe, uống thuốc tẩy giun theo định kỳ… Tôi cùng các thành viên gia đình cũng tham gia BHYT và vận động người thân, bạn bè cùng tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi, chăm sóc sức khỏe khi ốm đau...”.

Tăng cường vận động

Tính đến ngày 20-7-2018, quận Thốt Nốt có tổng số 107.573 người có thẻ BHYT/171.205 người dân, chiếm tỷ lệ 62,83% dân số, giảm hơn so với cuối năm 2017. Nguyên nhân, do một số hộ dân có thẻ BHYT ngắn hạn, với thời gian từ 3 tháng đến 6 tháng và đã hết hạn sử dụng. Trường hợp này chưa gia hạn lại BHYT nên tỷ lệ toàn dân tham gia BHYT trên toàn quận giảm xuống…

Theo kế hoạch, quận Thốt Nốt phải đạt chỉ tiêu 82,5% độ bao phủ BHYT năm 2018 theo Nghị quyết của Quận ủy và Nghị quyết của HĐND. Để hoàn thành chỉ tiêu này và vận động  nhân dân cùng tham gia BHYT, cùng chia sẻ khó khăn, quan tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT quận Thốt Nốt ban hành kế hoạch tuyên truyền, thực hiện độ bao phủ BHYT toàn dân trong năm 2018. Qua đó, nhiều hoạt động được triển khai thực hiện, như: kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân từ cấp quận đến cơ sở và phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc theo dõi địa bàn, khu vực; tích cực kêu gọi các hội, đoàn thể, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng gặp khó khăn; UBND các phường phân công thành viên Ban Chỉ đạo phường kết hợp cán bộ khu vực thành lập các tổ vận động từng khu vực, hộ gia đình, từ đó có biện pháp quản lý, cập nhật thường xuyên, chặt chẽ dân số, người tham gia và chưa tham gia BHYT để có giải pháp vận động…

Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân quận, yêu cầu các đơn vị, các địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp quản lý, thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trốn đóng, cố tình nợ đọng, lạm dụng hoặc trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT và đối xử như nhau giữa bệnh nhân có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT(khám chữa bệnh theo yêu cầu), qua đó nâng cao tính hấp dẫn, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT; ngành y tế và cơ quan BHXH phải luôn chủ động, phối hợp trong tham mưu, đề xuất cho UBND quận ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện vận động toàn dân tham gia BHYT...

Bà Lê Thị Thúy Hằng nhấn mạnh: “BHXH quận cần công khai số điện thoại để kịp thời giải quyết mọi thắc mắc của người dân về BHYT. Các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn quận Thốt Nốt quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT năm 2018, trong đó tập trung quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT. Đây là một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương…”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bảo hiểm y tế