05/05/2012 - 22:21

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công

(TTXVN)- Trong buổi làm việc thứ hai của Phiên họp thứ 8 (sáng 5-5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến hoàn chỉnh các nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3 sắp tới của Quốc hội.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 3 đã được Văn phòng Quốc hội gửi xin ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Về nội dung, có ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các giải pháp của Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, góp phần bảo đảm việc làm cho người lao động và an sinh xã hội; báo cáo về công tác điều hành tiền tệ, lãi suất từ tháng 10-2011 đến nay; tình hình quản lý, sử dụng đất năm 2011 và những tháng đầu năm 2012. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, theo tinh thần đổi mới hoạt động của Quốc hội, dự kiến có 9 buổi làm việc sẽ được truyền hình trực tuyến tại Kỳ họp thứ 3, tăng 4 buổi so với những kỳ họp trước.

Góp ý về các nội dung dự kiến sẽ có trong Chương trình của Kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cần bổ sung báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kể từ thời điểm ban hành Luật (năm 2005) và đây cũng sẽ là một nội dung tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này.

Cũng trong sáng 5-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 tới đây. Đề án này cũng đã được tổ chức lấy ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố ngày 27-4 vừa qua.

Sau 2 ngày làm việc, chiều 5-5, UBTVQH đã bế mạc phiên họp thứ 8 sau khi thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng. UBTVQH tán thành cơ bản với nội dung Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, đồng thời nhấn mạnh: Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Về cơ bản, chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng đã bảo đảm công bằng và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đời sống của người có công đã từng bước được cải thiện và ổn định. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng còn có một số hạn chế, vướng mắc, một bộ phận người có công với cách mạng và gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Các ủy viên UBTVQH cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết, đồng thời cho ý kiến cụ thể về một số nhiệm vụ, giải pháp UBTVQH yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung thực hiện như: Tiếp tục điều chỉnh nâng mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng đồng bộ với lộ trình điều chỉnh tiền lương của cán bộ-công chức. Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong năm 2012. Hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, tồn đọng đối với hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng... Liên quan tới việc ban hành chính sách cụ thể hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, các ý kiến đều tán thành với phương án giao Chính phủ chủ động cân đối ngân sách để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2013 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nâng cấp nhà ở trên cơ sở số liệu các địa phương báo cáo Đoàn giám sát. Trước mắt, dành một phần tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011 để thực hiện chính sách này. Sau khi tiếp thu các ý kiến, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. Thời gian còn lại của buổi làm việc, UBTVQH đã cho ý kiến về tư cách đại biểu Quốc hội đối với đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến.

 

Chia sẻ bài viết