07/09/2013 - 19:38

Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 họp Phiên thứ 8

Sáng 7-9, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 họp Phiên thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban; tiếp tục thảo luận, trao đổi đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội; các chuyên gia, nhà khoa học sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII vừa qua.

Tại Phiên họp này, các thành viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ tiếp thu, cho ý kiến về kết quả hai hội thảo khoa học với sự tham gia của các chuyên gia pháp lý đầu ngành, các nhà quản lý về “Chính quyền địa phương” và “Hội đồng Hiến pháp” trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Những nội dung chính được tập trung thảo luận, cho ý kiến trong Phiên họp này là: Các thành phần kinh tế, công tác thu hồi đất, chính quyền địa phương và Hội đồng Hiến pháp. Tại Phiên họp, Ủy ban đã nghe ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Trưởng Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong Dự thảo.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, quá trình xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã thu được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân, nhà khoa học, chuyên gia và các đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đó, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý, sửa đổi một khoa học, dân chủ để trình Quốc hội cho ý kiến. Quá trình cho ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý, thảo luận hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã diễn ra đến nay đúng tiến độ, quy trình và đảm bảo chất lượng, có cơ sở khoa học.

QUANG VŨ (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết