21/04/2021 - 06:56

Ủy ban Bầu cử huyện Vĩnh Thạnh họp đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử

(CT) - Ngày 20-4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Vĩnh Thạnh họp lần thứ 4 để đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện báo cáo công tác hiệp thương lần thứ 3 với kết quả là đã lập danh sách 51 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện báo cáo về tiến độ chuẩn bị bầu cử sắp tới. Theo đó, tính đến ngày 20-4, UBBC huyện đã tổ chức thực hiện, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ; bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự; công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục... Đến nay, UBBC huyện đã thành lập 77 điểm bỏ phiếu, trong đó có 38 điểm là nhà thông tin ấp, 26 điểm trường học và 13 điểm nhà dân. Huyện Vĩnh Thạnh đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri, với 79.953 cử tri.

Dịp này, UBBC huyện Vĩnh Thạnh thông qua báo cáo phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại 7 đơn vị bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết