01/08/2010 - 09:23

Ứng vốn cho các dự án xây nhà ở sinh viên

(Chinhphu.vn)- Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ứng vốn năm 2011 cho các dự án xây dựng nhà ở sinh viên đã được phê duyệt danh mục và bố trí kế hoạch đầu tư năm 2010 để các dự án triển khai đúng tiến độ, hoàn thành dứt điểm trong năm 2010 và 2011. Đồng thời, đối với các dự án của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng phê duyệt danh mục nhưng chưa được bố trí kế hoạch đầu tư vốn năm 2010, Thủ tướng cho phép các địa phương ứng vốn năm 2010 trong tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt để các dự án này triển khai thực hiện và hoàn thành dứt điểm theo kế hoạch. Việc ứng vốn của các địa phương sẽ được Ngân sách Nhà nước bố trí hoàn trả trong kế hoạch năm sau.

Các chỉ đạo trên của Thủ tướng nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, phấn đấu đến năm 2015 giải quyết cho khoảng 60% số học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được thuê nhà ở tại các dự án nhà ở sinh viên trên địa bàn cả nước.

Thủ tướng cũng đồng ý việc điều chuyển 59,5 tỉ đồng giữa các địa phương đối với 44 dự án đã được phê duyệt như đề nghị của Bộ Xây dựng với Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ suất đầu tư, việc chỉ định thầu; kiểm soát chặt chẽ chất lượng xây dựng từ khâu thiết kế, thành lập Ban quản lý dự án, lựa chọn tư vấn giám sát... đến nghiệm thu công trình, tránh thất thoát, lãng phí, bảo đảm chất lượng các công trình, hiệu quả đầu tư.

Đối với các dự án bổ sung của các Bộ, ngành, địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục nhưng chưa được bố trí kế hoạch đầu tư năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính tổng hợp vào danh mục dự án xây dựng nhà ở sinh viên giai đoạn 2011-2015 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Đối với các dự án bổ sung mới của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát, thống nhất, hoàn chỉnh danh mục và tổng hợp đưa vào danh mục các dự án đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

THẢO TRANG

Chia sẻ bài viết