29/11/2018 - 21:30

Ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Cử tri đề nghị cho biết kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nội dung trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố như sau:

Trên lĩnh vực này có một số đề tài đã thực hiện như:

- Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trên nền tảng mã nguồn mở phục vụ xây dựng mô hình triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của thành phố, triển khai thử nghiệm 4 phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước của TP Cần Thơ (Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận Thốt Nốt, UBND huyện Vĩnh Thạnh) lên hệ thống điện toán đám mây, đáp ứng được yêu cầu về tiết kiệm tài nguyên và nhân lực công nghệ thông tin. Kết quả nghiên cứu giúp tối ưu sử dụng phần cứng và nhân lực thành phố về quản trị công nghệ thông tin, nâng cao chuyên môn cho người quản trị chuyên trách trong việc tiếp xúc nhiều thực tế về an toàn và an ninh thông tin.

- Xây dựng hệ thống điều khiển truy xuất dữ liệu lớn cho trường đại học, cao đẳng. Sử dụng kỹ thuật về mô hình dữ liệu lớn cho trường đại học, cao đẳng thông qua các hệ thống điều khiển truy xuất quản lý dữ liệu tích hợp mô hình điều khiển truy xuất. Giúp tăng cường sự hiểu biết về bảo mật cho hệ thống dữ liệu lớn trong môi trường giáo dục và cộng đồng nghiên cứu, góp phần bảo vệ dữ liệu tránh truy xuất trái phép, giảm thiệt hại về kinh tế - xã hội.

Chia sẻ bài viết