05/06/2023 - 08:24

Tỷ lệ đảng viên trong Dân quân tự vệ quận Ô Môn đạt 29,15%

(CT) - Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân sự (QS) quận Ô Môn lần thứ VIII, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay,  Ðảng ủy QS quận Ô Môn lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) quận vững mạnh toàn diện. Ðến nay, quận xây dựng lực lượng thường trực đạt 99,44%; lực lượng Dự bị động viên xếp vào biên chế cho các đơn vị đạt 100%, tỷ lệ đảng viên đạt 16%; lực lượng Dân quân tự vệ xây dựng đúng theo quy định, tỷ lệ đảng viên đạt 29,15%.

Ðảng ủy QS quận chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ LLVT quận chấp hành nghiêm các chỉ lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; duy trì nghiêm các chế độ trực, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai… Ðồng thời tham mưu cho UBND quận tổ chức Tết Quân Dân ở các phường, với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân; xây dựng cầu, đường giao thông; tặng nhà gia đình chính sách, hộ nghèo; phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường… Tổng kinh phí tổ chức Tết Quân Dân hơn 47,5 tỉ đồng.

CHUNG CƯỜNG

 

Chia sẻ bài viết