09/04/2020 - 09:27

Tuyên truyền đi vào chiều sâu, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ 

Quý I-2020, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ, các sở, ban, ngành thành phố và Ban ATGT các quận, huyện đã tổ chức 633 cuộc tuyên truyền, kết hợp phát 36.000 tờ rơi tuyên truyền, trong đó có 30.000 tờ rơi tuyên truyền chủ đề ATGT năm 2020 “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. Theo ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, Ban còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông của thành phố tập trung tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự ATGT của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn; công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm của các lực lượng chức năng; Ban ATGT các địa phương... Ngoài ra, Ban còn phối hợp với các ngành có liên quan phát 6.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại các bến xe, bến tàu, phà...  

Thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền ATGT và phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng dân cư tại phường An Thới, quận Bình Thủy.

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban ATGT quận Bình Thủy, cho biết: “Trong quý I-2020, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm quy định về trật tự ATGT của lực lượng chức năng, Ban ATGT quận còn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quận đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự ATGT gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu trong giai đoạn hiện nay”. 

Trong quý II, Thường trực Ban ATGT TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị là thành viên Ban ATGT thành phố và Ban ATGT quận, huyện, các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định pháp luật của Trung ương và TP Cần Thơ, trọng tâm bám sát chủ đề ATGT năm 2020 là “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. Ban ATGT thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo, đài tiếp tục đổi mới tuyên truyền, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, nội dung ngắn gọn, đúng đối tượng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ hiểu, dễ nhớ... Ban ATGT quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân, đến tận các xã, phường, cơ sở, xóm, ấp; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về ATGT. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan khảo sát, kiến nghị tổ chức giao thông cho phù hợp tình hình thực tế tại các nút giao thông có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao; kiến nghị giải quyết các “điểm đen” tai nạn giao thông, các điểm có nguy cơ là “điểm đen” và mất ATGT; thực hiện các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông...

Bài, ảnh: TRẦN VŨ TRỌNG   

Chia sẻ bài viết