07/05/2009 - 08:55

Quận Bình Thủy

Tuyên dương 14 tập thể, 295 cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(CT)- Ngày 6-5-2009, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tổ chức liên hoan kể chuyện, tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” quận Bình Thủy, trong hơn 2 năm qua, các cấp ủy Đảng cùng MTTQ và các đoàn thể, các ngành trong quận đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động. Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đa số cán bộ, đảng viên, công chức trong quận đã có sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với tập thể, cộng đồng xã hội, giữ gìn đoàn kết, kỷ luật, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát triển.

Tham dự liên hoan, các đại biểu được nghe một số Chi, Đảng bộ tiêu biểu báo cáo kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; giao lưu gặp gỡ những cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, từng bước hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy đã tặng Huy hiệu Bác Hồ năm 2009 và khen thưởng 14 tập thể, 295 cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

S. K

Chia sẻ bài viết