24/03/2024 - 07:42

Tuổi trẻ quận Bình Thủy tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Các cấp bộ Đoàn quận Bình Thủy tổ chức nhiều hoạt động góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như: triển khai học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp; giáo dục truyền thống quê hương, pháp luật; đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Các đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên quận Bình Thủy tìm hiểu về Di tích lịch sử - văn hóa Vườn Mận.

Đoàn phường Long Tuyền thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh về ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm; quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các di tích lịch sử - văn hóa... Đoàn phường cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”... “Đoàn phường thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết về các sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố và địa phương trên trang mạng xã hội của Đoàn phường. Đồng thời, tổ chức hiệu quả công tác đấu tranh phản biện luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng” - anh Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Bí thư Đoàn phường Long Tuyền, cho biết.

Hằng năm, BTV Quận đoàn Bình Thủy phối hợp Hội Cựu chiến binh quận tổ chức nói chuyện truyền thống cho ĐVTN, học sinh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5)… Trong năm 2023, các đơn vị tổ chức giáo dục truyền thống với khoảng 20.000 lượt ĐVTN, học sinh tham dự. Các cấp bộ Đoàn tổ chức hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng... Trong đó, các đơn vị thăm và tặng gia đình chính sách, thương binh 980 phần quà, với tổng số tiền gần 124 triệu đồng.

Theo anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn, các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN, cung cấp thông tin kịp thời; thành lập được các nhóm cập nhật tình hình dư luận theo ngày thông qua mạng xã hội; triển khai sâu rộng các cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” do Trung ương Đoàn phát động... Thời gian tới, BTV Quận đoàn Bình Thủy tiếp tục phối hợp Hội Cựu chiến binh quận, Trung tâm Chính trị quận tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi; bồi dưỡng, tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử địa phương; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục vận động cán bộ Đoàn, ĐVTN, học sinh tham gia các cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”...

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết