09/04/2015 - 10:29

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP CẦN THƠ

Từng bước nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ thực hiện với những hiệu quả nổi bật như: đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, rà soát TTHC còn chồng chéo... Năm 2015, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách TTHC góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân...

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận
và trả kết quả của UBND xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. Ảnh: V.T 

Công tác công khai TTHC của sở được thực hiện khá hiệu quả: 100% TTHC được công bố trên website của Sở, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Sở đã ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho tất cả các thủ tục; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 9 thủ tục thuộc lĩnh vực lao động việc làm và dạy nghề như: Đăng ký Nội qui lao động; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở giáo dục doanh nghiệp; công nhận Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục; Công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề, Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục; Thôi công nhận Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề, Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục… Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trong quản lý văn bản và đẩy mạnh trao đổi công tác qua hộp thư điện tử đạt tỷ lệ 100%. Tất cả các thao tác xử lý văn bản được thực hiện trên phần mềm, từ khâu nhập liệu văn bản đến, phát hành văn bản đi. Về công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC), sở đã rà soát, trình bổ sung 13 TTHC mới (1 thủ tục thuộc lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động và 12 thủ tục do cấp xã thực hiện thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội), hủy bỏ 1 thủ tục thuộc lĩnh vực lao động ngoài nước và hủy bỏ 2 thủ tục do cấp xã thực hiện thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng Phòng Thương binh Liệt sĩ – Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, cho biết: Từ khi Sở đưa vào thực hiện Một cửa liên thông, người dân chỉ cần đến liên hệ làm thủ tục tại quận, huyện sau đó hồ sơ sẽ được chuyển đến sở, người dân không cần tốn công đi lại. Tuy nhiên, có một số trường hợp người dân không đồng ý liên hệ tại Bộ phận một cửa quận, huyện mà đến trực tiếp phòng Thương binh Liệt sĩ – Người có công để nhờ tư vấn, thì sở cũng bố trí cán bộ để giải đáp thắc mắc cũng như in phát mẫu đơn để người dân làm thủ tục tránh trường hợp “chỉ lên chỉ xuống” làm mất thời gian của người dân”.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác CCHC cũng gặp không ít khó khăn. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, cho biết: TTHC thường xuyên có sự thay đổi cũng gây không ít khó khăn trong quá trình cập nhật, dễ dẫn đến chồng chéo, trùng lắp. Đa số quy trình thủ tục được thực hiện trên máy nên đôi khi đường truyền yếu dẫn đến việc giải quyết hồ sơ cũng gặp nhiều khó khăn. Một số TTHC đã được ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nhưng số người sử dụng còn ít, phần lớn do người dân vẫn chưa quen với việc liên hệ thủ tục qua mạng cũng như còn ngần ngại việc thực hiện thủ tục qua mạng không được đảm bảo.

Từ nay đến cuối năm, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả góp phần đưa thông tin CCHC đến từng người dân trong đó chú trọng các hình thức tuyên truyền: niêm yết Bộ TTHC nơi thuận tiện dễ thấy, tổ chức lấy ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan. Ông Châu Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, cho biết: Sở sẽ tiếp tục tổ chức tích hợp công cụ ISO 9001:2008 về Bộ TTHC, các phần mềm quản lý chuyên ngành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào hoạt động nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Sử dụng phần mềm quản lý công việc, tất cả TTHC phải được công khai trên mạng, giữ vững 9 TTHC công khai mức độ 3 và đang xem xét tăng thêm số TTHC mức độ 3 ở một số lĩnh vực... Tiếp tục rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị; đảm bảo tuyệt đối TTHC phải được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra CCHC tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện CCHC; kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân để đề ra những biện pháp khắc phục để từng bước tiến đến nền hành chính phục vụ.

P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết