26/11/2011 - 08:34

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Tuân thủ pháp luật quốc tế, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Sau phần trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, sáng 25-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn, làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu QH quan tâm, trong đó tập trung vào các vấn đề: tình hình kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nền kinh, vấn đề nông nghiệp, nông thôn và một số vấn đề xã hội bức xúc khác.

* Ổn định kinh tế vĩ mô

Về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, điều hành lãi suất, tỷ giá, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Với những giải pháp điều hành quyết liệt, tốc độ tăng giá tiêu dùng có xu hướng giảm liên tục trong 6 tháng qua, tính chung 11 tháng tăng 17,5%. Với xu thế này, mục tiêu kiềm chế tăng giá tiêu dùng năm 2011 khoảng 18% là có khả năng thực hiện được. Chính phủ (CP) thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, vừa bảo đảm kiểm soát lạm phát, vừa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế theo các chỉ tiêu đã được Quốc hội (QH) thông qua. Đối với giá điện, xăng dầu, than và các hàng hóa, dịch vụ quan trọng khác, đề nghị QH ủng hộ chủ trương kiên định thực hiện cơ chế giá thị trường; đồng thời, có hỗ trợ phù hợp đối với các đối tượng chính sách. CP sẽ xác định lộ trình hợp lý để thực hiện, vừa từng bước tiếp cận giá thị trường, vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải công khai minh bạch kết quả sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm để QH và cử tri giám sát.

* Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Đề cập về giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, CP đã và đang chỉ đạo tập trung sức kiềm chế lạm phát, đưa lạm phát năm 2012 về 1 con số để giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, giảm chi phí đầu vào; ưu tiên tín dụng phục vụ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, bảo đảm điện, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu.

* Cơ cấu lại nền kinh tế

Về cơ cấu lại đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: CP đang tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ, gây thất thoát, lãng phí. Rà soát lại quy hoạch và các quy định về phân cấp đầu tư, bảo đảm mỗi dự án khởi công mới đều phải được cấp có thẩm quyền thẩm định và kiểm soát chặt chẽ về quy hoạch, tính cấp thiết, mục tiêu, quy mô, nguồn vốn trước khi quyết định đầu tư, bảo đảm hiệu quả đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đối với các dự án chuyển tiếp, phải rà soát để bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên; các dự án không tiếp tục cân đối được nguồn vốn phải chuyển sang thực hiện đầu tư dưới hình thức khác hoặc đình hoãn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, đánh giá hiệu quả đầu tư; xử lý nghiêm những việc làm sai trái. CP sẽ khẩn trương hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng thông qua các hình thức BT, BOT, BTO, PPP, tạo bước đột phá trong phát triển một số công trình hạ tầng có quy mô lớn.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt hơn vai trò của doanh nghiệp nhà nước là yêu cầu cấp thiết, là một trong 3 nội dung quan trọng để cơ cấu lại nền kinh tế. Do tính tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, cả ba nội dung tái cấu trúc trên phải được thực hiện đồng bộ, với các chính sách tài khóa, tiền tệ đúng đắn, hiệu quả đi đôi với việc tiến hành đồng bộ 3 khâu đột phá chiến lược. CP sẽ trình QH đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tại kỳ họp tới của QH.

* Nông nghiệp, nông thôn luôn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng

Đề cập đến lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, CP đang tập trung chỉ đạo rà soát quy hoạch phát triển các lĩnh vực nông lâm thủy sản; quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả đầu tư. CP tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi và khuyến khích việc cho vay đối với nông nghiệp nông thôn; thu hút mạnh đầu tư của các thành phần kinh tế vào khu vực này; ưu tiên đầu tư vào chọn tạo giống mới, áp dụng các quy trình canh tác, nuôi trồng tiên tiến, phát triển công nghiệp chế biến, hệ thống kho bảo quản, giảm tổn thất sau thu hoạch. CP quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, phòng chống thiên tai, phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển văn hóa xã hội ở nông thôn.

* Kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia

Trả lời chất vấn của các ĐB Lê Bộ Lĩnh (An Giang); Đặng Ngọc Tùng (Đồng Nai) xung quanh vấn đề chủ quyền quốc gia, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, căn cứ vào chủ trương, đường lối đối ngoại hòa bình tự chủ, độc lập của Đảng, Nhà nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế nhất là Công ước quốc tế về Luật biển 1982 của Liên Hiệp Quốc, Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) đã ký giữa ASEAN và Trung Quốc và mới đây nhất là thỏa thuận nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc mới được ký kết, Việt Nam phải giải quyết, khẳng định chủ quyền đối với 4 loại vấn đề trên biển Đông. Cụ thể: Đàm phán, phân định ranh giới vùng biển ngoài cửa Vịnh bắc bộ; chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa; quần đảo Trường Sa và chủ quyền tại vùng 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, về Vịnh Bắc bộ, phía trong Vịnh, Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận năm 2000. Vùng ngoài cửa Vịnh Bắc bộ, mới đây, hai bên đã ký thỏa thuận nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, theo đó, vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vì vậy hai nước cùng nhau đàm phán, giải quyết trên cơ sở Công ước quốc tế về Luật biển, DOC để có giải pháp hợp lý mà hai bên có thể chấp nhận được. Hiện, Việt Nam đang thúc đẩy, đàm phán, giải quyết vấn đề này.

Đối với quần đảo Hoàng Sa, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định rằng, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta đã làm chủ thực sự hai quần đảo này ít nhất từ thế kỷ 17, khi đó 2 quần đảo này chưa thuộc bất kỳ quốc gia nào. Và trên thực tế, Việt Nam đã làm chủ liên tục, hòa bình hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Lập trường nhất quán của Việt Nam là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam chủ trương đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp Hòa Bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 và DOC.

Trên quần đảo Trường Sa, chủ trương của Việt Nam là nghiêm túc thực hiện Công ước quốc tế về Luật biển 1982 và DOC và các thỏa thuận đã ký giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, các bên giữ nguyên trạng, không làm phức tạp thêm tình hình, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, Chính phủ đã yêu cầu cơ quan chức năng tổng kết, đánh giá cơ chế chính sách hỗ trợ đồng bào làm ăn, khai thác, thực hiện chủ quyền trên vùng quần đảo này để bổ sung, hoàn thiện nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho bà con làm ăn sinh sống, thực hiện chủ quyền trên vùng biển Trường Sa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam nghiêm túc thực hiện và yêu cầu các bên liên quan tuân thủ Công ước quốc tế về Luật biển 1982 và DOC, đảm bảo tự do, trật tự hàng hải, hòa bình và ổn định ở biển Đông. Đây cũng là mong muốn, là lợi ích của tất cả các bên liên quan bởi, khu vực biển Đông có dung lượng vận tải chiếm 50-60% tổng lượng hàng hóa trên cung đường từ Đông sang Tây. Lập trường này của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ủng hộ.

Việt Nam cũng kiên quyết khẳng định chủ quyền trong phạm vi 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982, một cách ngày càng đầy đủ, hiệu quả hơn, Thủ tướng khẳng định.

* Xây dựng Luật Biểu tình để tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho người dân

Trả lời chất vấn của ĐB Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) về cơ sở CP trình QH xem xét, xây dựng Luật Biểu tình, Thủ tướng cho biết, căn cứ vào Hiến pháp 1992 và tình hình thực tế, có nhiều cuộc, đồng bào ta tập trung đông người biểu tình, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng và hiện tại chúng ta chưa có luật điều chỉnh vấn đề này. Do đó đã gây khó khăn cho cả người dân tham gia biểu tình và công tác quản lý của chính quyền, làm xuất hiện biểu hiện mất an ninh trật tự và những hành vi lợi dụng, kích động, xuyên tạc gây phương hại cho xã hội.

Trước thực trạng này, CP đã ban hành Nghị định để điều chỉnh vấn đề này nhưng qua thực tế, Nghị định của CP chưa đáp ứng được yêu cầu cuộc sống đang đặt ra. Vì vậy, CP đã kiến nghị QH xem xét, đưa vào Chương trình xây dựng Luật Biểu tình, phù hợp với Hiến pháp, phù hợp điều kiện lịch sử của nước ta và thông lệ quốc tế, tiếp tục đảm bảo quyền tự do dân chủ của người dân, đồng thời ngăn chặn những việc làm, hành vi xâm hại đến an ninh trật tự, lợi ích của xã hội, người dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và CP là luôn trân trọng tất cả việc làm của mọi người dân thực sự vì lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Những hoạt động vì mục tiêu đó đều được khen thưởng xứng đáng. Nhưng đồng thời cũng không hoan nghênh và buộc phải xử lý nghiêm những hành vi với động cơ lợi dụng danh nghĩa lòng yêu nước, thực hiện chủ quyền để gây phương hại cho đất nước và xã hội.

* Rà soát, đình chỉ các dự án khai thác khoáng sản trái phép, không hiệu quả

Trả lời chất vấn của các đại biểu: Lê Hồng Tịnh (Hậu Giang) và Đặng Ngọc Quỳnh (Hưng Yên) về giải pháp của CP ngăn chặn khai thác quặng trái phép, gây ô nhiễm môi trường, Thủ tướng nêu rõ, tài nguyên, khoáng sản được Nhà nước quản lý, xây dựng quy hoạch khai thác đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh những kết quả, CP cũng nghiêm túc nhận thấy, thời gian qua, việc quy hoạch, khai thác khoáng sản còn nhiều yếu kém. Trước tình hình này, CP đã họp và chỉ đạo một số biện pháp lớn như: Yêu cầu chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo, ngăn chặn bằng được việc khai thác khoáng sản trái phép, tự do, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự tại địa phương. CP cũng sẽ tạm dừng việc cấp phép khai thác khoáng sản mới. Đồng thời, rà soát các dự án đang khai thác, nếu phát hiện gây ô nhiễm môi trường, khai thác trái giấy phép, gây hư hỏng đường sá, mất an ninh trật tự thì cũng sẽ lập tức bị đình chỉ. Ngoài ra, CP tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch theo hướng khai thác sâu, chế biến sâu, có hiệu quả cao nhất khoáng sản của đất nước. Ngay cả việc xuất khẩu khoáng sản ngay tại dự án, nếu dự án nào làm đúng nhưng hiệu quả xuất khẩu không có lợi so với chế biến thì cũng phải dừng xuất khẩu để tổ chức chế biến, sử dụng tại chỗ...

QUANG VŨ (TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết