01/07/2009 - 07:39

Từ tháng 8-2009, người điều khiển phương tiện vận chuyển khách công cộng bắt buộc phải có biển hiệu hoặc đồng phục

Ngày 30-6, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã ký ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, mô tô hai bánh, mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa. Thông tư này sẽ có hiệu lực chính thức vào đầu tháng 8-2009.

Thông tư quy định rõ: Đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, mô tô hai bánh, mô tô ba bánh và các loại xe tương tự, người điều khiển phương tiện phải có biển hiệu hoặc trang phục do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cấp phép. Người điều khiển phương tiện phải trang bị mũ bảo hiểm cho hành khách. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định cụ thể về phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với từng loại phương tiện để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

UÔNG LAM (TTXVN)

Chia sẻ bài viết