03/12/2008 - 08:04

Từ ngày 5-12, lãi suất cơ bản còn 10%/năm

* Cho phép 50 đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

(TTXVN)- Theo thông báo tại Công văn số: 8260/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, ngày 2-12, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 5-12 được thực hiện điều chỉnh giảm các lãi suất cơ bản từ 11% xuống 10%/năm, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 12% xuống 11%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 10% xuống 9%/năm, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam từ 10% xuống 9%/năm.

Cũng theo chấp thuận của Thủ tướng, từ thời điểm trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm 2% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam và tiền gửi bằng ngoại tệ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể mức giảm đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.Đặc biệt, đối với những dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ hướng dẫn cho phép các tổ chức tín dụng cho vay theo lãi suất thỏa thuận. Như vậy, trong gần hai tháng trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần liên tiếp giảm lãi suất cơ bản, từ mức 14%/năm xuống còn 10%/năm.

* Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2934/QĐ-NHNN cho phép 50 đơn vị thuộc NHNN tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH), mở rộng kết nối hệ thống hiện đại này ra phạm vi cả nước. Theo đó, 50 đơn vị thành viên tham gia hệ thống TTLNH lần này gồm có Vụ tài chính kế toán NHNN, Văn phòng đại diện NHNN tại thành phố Hồ Chí Minh và 48 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chia sẻ bài viết