09/08/2022 - 15:48

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tập trung nâng cao năng lực đội ngũ 

THÚY HẰNG (Trường CÐYT Cần Thơ)

Trường Cao đẳng Y tế (CÐYT) Cần Thơ luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng lẫn đáp ứng yêu cầu chất lượng. Trường còn tổ chức hoạt động trao đổi với giảng viên, tiếp xúc học sinh, sinh viên (HSSV) nhằm phát huy dân chủ trường học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Chụp hình lưu niệm trong đợt tuyển viên chức năm 2022 của trường.

Trên cơ sở xây dựng hệ thống danh mục vị trí việc làm và xuất phát từ nhu cầu công việc thực tế của đơn vị, Trường CÐYT Cần Thơ đã thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và triển khai kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch, tuyển dụng viên chức năm 2022. Việc tiếp nhận viên chức được trường thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định tại Ðiều 13 Nghị định số 115/2020/NÐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường luôn bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường CÐYT Cần Thơ đã thành lập Ban Chấm thi thông qua hình thức phỏng vấn với thời gian trung bình 30 phút/người và mức thang điểm là 100 điểm; tiêu chuẩn xác định người trúng tuyển là người đạt từ 50 điểm trở lên. Kết quả kiểm tra sát hạch, tuyển dụng viên chức năm 2022 của trường có 24 người đạt yêu cầu và được tiếp nhận. Danh sách được thông báo công khai tại website và bảng thông báo của Trường CÐYT Cần Thơ.

Công tác tuyển dụng là khâu đầu tiên trong công tác cán bộ, có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của mỗi đơn vị. Việc tuyển dụng được người có trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp và nắm vững được chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là nền tảng quyết định đến hiệu quả hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp tục căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, điều chỉnh Ðề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; bố trí, quản lý sử dụng viên chức hiệu quả và xác định vị trí việc làm còn thiếu người làm việc để đăng ký tuyển dụng người có trình độ, chuyên ngành phù hợp.

Bên cạnh công tác tuyển dụng viên chức, nhà trường còn tổ chức thường niên hoạt động trao đổi giữa lãnh đạo trường với cán bộ giảng viên; đối thoại Ban Giám hiệu trường với HSSV nhằm lắng nghe và giải đáp kịp thời những vướng mắc của HSSV trong học tập, rèn luyện; một số vấn đề trong đời sống và hoạt động phong trào.

Trung tuần tháng 7 vừa qua, trường đã tổ chức thành công buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường và HSSV năm học 2021-2022. Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo các phòng, khoa đã giải đáp thỏa đáng nhiều câu hỏi của HSSV liên quan tới các vấn đề như: cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, chế độ chính sách, chương trình đào tạo, công tác y tế trường học, công tác đoàn thể

Theo BSCKII Nguyễn Quang Thông, Hiệu trưởng Trường CÐYT Cần Thơ, nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ về mọi mặt, tạo mọi điều kiện để HSSV hoạt động phong trào, học tập tốt, rèn luyện tốt. Bên cạnh đó, các em cần tự giác hơn nữa trong việc rèn luyện đạo đức, nhân cách, lịch sự khi giao tiếp, ứng xử; nâng cao ý thức bảo vệ của công, giữ gìn cơ sở vật chất, tài sản của trường, góp phần xây dựng trường ngày một phát triển.

Chia sẻ bài viết