11/04/2011 - 20:59

TRONG QUÝ II-2011 Chi trả trợ cấp đối tượng thu nhập thấp 2 lần

(Chinhphu.vn)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.

Theo đó, việc chi trả trợ cấp khó khăn cho các đối tượng được thực hiện hai lần trong quý II năm 2011, cụ thể: lần thứ nhất trong tháng 4, và lần hai thực hiện trong tháng 5.

Đối với mức hỗ trợ 250.000 đồng/người cho những người có hệ số lương từ 3,00 trở xuống (cán bộ, công chức viên chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước...); người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mức thấp; cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng, người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên thì tại lần thứ nhất được nhận 150.000 đồng/người; lần thứ hai là 100.000 đồng/người.

Với nhóm người hưởng trợ cấp tuất (bao gồm cả đối tượng hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội và trợ cấp tuất đối với người có công) thì mỗi lần được nhận 50.000 đồng/người.

Tại lần nhận chi trả vào tháng 4, các hộ nghèo theo chuẩn nghèo sẽ nhận 150.000 đồng/hộ và lần nhận thứ hai là 100.000 đồng/hộ.

HỒNG PHONG

Chia sẻ bài viết