02/01/2009 - 15:29

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hỏi: Đầu năm 2008, tôi có mua một phần đất vườn của người dân cùng xóm, nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ). Nay, tôi muốn làm thủ tục hợp thức hóa phần đất trên thì phải làm sao? Thủ tục như thế nào?

Ông PHẠM VĂN MƯỜI
(ngụ phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ)

Về vấn đề này, Luật sư Huỳnh Minh Triết, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, giải đáp như sau:

* Về thủ tục:

Nếu là bên nhận chuyển nhượng thì ông Phạm Văn Mười phải nộp một bộ hồ sơ gồm có:

- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ.

- Giấy chứng nhận QSDĐ.

* Về trình tự:

- Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký QSDĐ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gởi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký QSDĐ hoặc UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

-Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký QSDĐ hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận QSDĐ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ.

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết