23/09/2022 - 19:42

Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

Triển khai quy trình tổ chức Ðại hội Công đoàn cơ sở

(CT) - Ngày 23-9-2022, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai quy trình tổ chức Ðại hội (ÐH) Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, gần 100 cán bộ đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ được quán triệt về công tác nhân sự ÐH Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch Công đoàn cơ sở tại ÐH; kinh nghiệm xử lý một số tình huống thường gặp trong công tác tổ chức ÐH Công đoàn các cấp…

Theo kế hoạch của Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ, ÐH Công đoàn cấp cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 1-2023 và hoàn thành trong tháng 5-2023; ÐH Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ sẽ hoàn thành cuối tháng 7-2023. Thời gian ÐH điểm và số đơn vị lựa chọn tổ chức ÐH điểm được thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ LÐLÐ TP Cần Thơ.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết