29/12/2016 - 09:08

Hội nghị Chính phủ với các địa phương

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

(CT)- Ngày 28-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ… tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Trong ngày đầu diễn ra hội nghị, các đại biểu được nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương năm 2016 và kết quả kiểm tra của Tổ công tác từ tháng 8 đến tháng 12-2016. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2016; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Đồng thời, có báo cáo chuyên đề về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh nền kinh tế và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Bộ Nội vụ trình bày Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã giới thiệu Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với chủ đề "tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững". Đặc biệt, sau khi được nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý nội dung cần tập trung thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến làm rõ nguyên nhân của những mặt được và hạn chế trong năm qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn và hạn chế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời gian tới.

 Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Năm 2016, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, thiên tai xảy ra nghiêm trọng, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp khó lường, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nền kinh tế nước ta đã vượt qua các khó khăn, thách thức, tiếp tục đà phục hồi và phát triển. Công nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng khá, đặc biệt công nghiệp chế biến chế tạo và ngành xây dựng đạt mức tăng trưởng cao. Khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ năm trước. Ngành nông nghiệp phục hồi nhanh nhờ nỗ lực của toàn ngành, địa phương quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, hạn mặn. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm. Tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Xuất khẩu hàng hóa tăng cao so với năm trước, nước ta cân bằng được xuất nhập khẩu và có xuất siêu khoảng 1,51%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện và thu hút vốn FDI tăng cao nhờ những tiến bộ trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi và những đổi mới trong hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực và thành quả nước ta đạt được trong năm qua, thống nhất với các phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ đề ra. Đặc biệt, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục kịp thời các yếu kém về mặt chủ quan để thúc đẩy kinh tế-xã hội đất nước phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và những tồn tại yếu kém trong nội tại. Đáng chú ý là việc chậm đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; năng suất lao động thấp, khả năng cạnh tranh yếu. Cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch, tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động. Tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí chưa được khắc phục tốt làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp. Nhiều đại biểu kiến nghị Chính phủ cần tiếp tục quan tâm bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách nhằm huy động tốt các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; kịp thời có giải pháp nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, chủ động hội nhập quốc tế và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai...

Sáng hôm nay (29-12), hội nghị tiếp tục làm việc tại hội trường.

Tin, ảnh: VĂN CỘNG

Chia sẻ bài viết