21/11/2019 - 18:09

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX tới cơ sở 

Sáng 21-11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị, với sự tham dự của trên 2.000 đại biểu tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân (TTXVN)

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQVN các cấp sẽ triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX với các nội dung lớn: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn cho biết, ngay sau Đại hội, ý kiến của đại biểu tham dự Đại hội đã được kịp thời tổng hợp, rà soát để khi Nghị quyết Đại hội được ban hành sẽ là căn cứ giúp Ủy ban MTTQVN các cấp xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình hành động theo tình hình thực tế trên địa bàn.

Khẳng định năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu hệ thống Mặt trận các địa phương nghiêm túc tiếp thu các nội dung được truyền đạt từ Hội nghị trực tuyến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư tưởng đến hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ IX.

Để thực hiện được điều này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đề nghị mỗi cán bộ Mặt trận cần gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh, trau dồi năng lực, trình độ, nhiệt tình, hăng hái, sôi nổi trong triển khai nhiệm vụ. Từ nội dung các chương trình hành động mà Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN truyền tải tại Hội nghị, đại biểu tham dự cần xác định rõ nội dung chương trình hành động của cả nhiệm kỳ, đưa ra được thời gian, lộ trình cụ thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương.

Hiền Hạnh (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết