02/10/2012 - 22:03

Triển khai kế hoạch quốc gia về tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Ngày 2-10, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội nghị "Triển khai kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2015".

Nhiễm khuẩn bệnh viện là nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian điều trị tại bệnh viện và nhiễm khuẩn này không hiện diện, không trong giai đoạn ủ bệnh tại thời điểm nhập viện. Hiện có khoảng 50 loại nhiễm khuẩn bệnh viện khác nhau có thể xảy ra tại bệnh viện; trong đó các nhiễm khuẩn thường gặp là: Viêm phổi bệnh viện, nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm khuẩn tiết niệu...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên khẳng định: Kiểm soát nhiễm khuẩn đóng vai trò quan trọng trong các cơ sở y tế. Tại Việt Nam, từ năm 1997, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện đã được chú ý và quan tâm. Nhờ vậy, hệ thống tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, mạng lưới nhiễm khuẩn và khoa, tổ kiểm soát nhiễm khuẩn đã được hình thành và đi vào hoạt động tại các cơ sở khám, chữa bệnh; các cơ sở cũng đã tập trung ưu tiên bố trí nguồn ngân sách đầu tư cho công tác này... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Nguồn lực kiểm soát nhiễm khuẩn còn hạn hẹp, công tác giám sát chế độ kiểm soát nhiễm khuẩn chưa được thực hiện thường quy ở nhiều cơ sở y tế; tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện và yếu tố nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện còn cao làm tăng chi phí cho điều trị nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện... Trước thực trạng đó, Bộ Y tế đã phối hợp với WHO và USAID để tổ chức Hội nghị "Triển khai kế hoạch quốc gia kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2015" nhằm tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh thông qua các giải pháp tăng cường về tổ chức, nguồn lực, nhận thức và chính sách về kiểm soát nhiễm khuẩn góp phần bảo đảm an toàn người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Theo đó, "Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2015" đã được Bộ Y tế phê duyệt áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước và tư nhân. Tại Việt Nam, theo điều tra "Thực trạng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2012" tại 522 bệnh viện trung ương và bệnh viện tuyến tỉnh, huyện cho thấy có 59,4% số bệnh viện có mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn; 4,4% số bệnh viện chưa thành lập khoa hoặc tổ kiểm soát nhiễm khuẩn; 22,6% khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chưa có trưởng khoa...

Thu Phương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết