08/01/2015 - 21:12

Nhịp cầu dân cử

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2014) của HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố, như sau:

Kết hợp với công tác phòng chống thiên tai, ngành Nông nghiệp và PTNT chủ động triển khai thực hiện Quy hoạch phòng, chống sạt lở các sông, rạch TP Cần Thơ theo Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 19-11-2010 của UBND TP Cần Thơ và Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng TP Cần Thơ theo Quyết định số 1721/QĐ-BNN-TCTL ngày 20-7 năm 2012 của Bộ NN&PTNT; Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thành phố và các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, điều kiện khí hậu, khí tượng thủy văn... Đồng thời, phối hợp các sở, ngành liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng cứu kịp thời, thực hiện tốt quy hoạch phòng chống sạt lở bờ sông, rạch; thực hiện tốt phương châm "Bốn tại chỗ" để chủ động đối phó với diễn biến của mưa, bão, lũ và các đợt triều cường dâng cao trên sông Hậu, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại.

Chia sẻ bài viết