14/10/2008 - 09:57

Triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”

Ngày 13-10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” ( Đề án 165) đã họp phiên toàn thể đầu tiên dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Ban chỉ đạo đề án để thảo luận, thống nhất nội dung hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện đề án.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp các ý kiến xác đáng vào Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo 165, Quy chế tuyển chọn cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và kế hoạch triển khai thực hiện đề án. Các ý kiến tập trung vào một số nội dung như: Cần quy định tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ rõ ràng, xây dựng quy trình tuyển chọn chặt chẽ, nên ưu tiên cho việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, đưa thêm hình thức đào tạo theo chuyên đề và mời chuyên gia nước ngoài sang giảng dạy, các ngành, địa phương căn cứ trên yêu cầu thực tế để tuyển chọn, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Việt nêu rõ: Cán bộ là chủ yếu trong mọi công việc mà khâu đào tạo cán bộ là việc rất quan trọng. Đảng ta luôn quan tâm tới công tác đào tạo cán bộ, thể hiện qua các hình thức như tập huấn ở trong nước, nước ngoài, mở lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ... Chỉ ra việc đào tạo là khâu chúng ta còn yếu, cần tiếp thu kinh nghiệm của nước ngoài, đồng chí nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, Ban chỉ đạo Đề án 165 tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn chỉnh đề án. Nhất trí với các nội dung cần sửa đổi, bổ sung được các đại biểu nêu lên, đồng chí yêu cầu từ nay đến cuối năm 2008, Ban chỉ đạo đề án cần tập trung xây dựng, thông qua các nội dung chủ yếu như Quy chế tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài; Quy chế quản lý cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo Đề án 165; Quy định về chi tiêu tài chính của Ban quản lý, điều hành đề án; Hướng dẫn về chế độ quản lý, cấp phát kinh phí... Trên cơ sở nắm chắc nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về số lượng, ngành nghề ở các địa phương, đơn vị để tổ chức các đoàn đi khảo sát, liên hệ với các cơ sở đào tạo tại một số nước.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết