10/08/2017 - 08:36

Trên 358 triệu đồng nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế

(CT)- Sáng 9-8-2017, thông tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ, UBND thành phố vừa phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế (TYT) đến năm 2020”.

Các mục tiêu cụ thể: 100% TYT duy trì tiêu chí quốc gia về y tế xã; TYT thực hiện tối thiểu trên 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật tuyến xã; mỗi TYT có ít nhất 1 bác sĩ cơ hữu; trên 90% TYT hoạt động lồng ghép mô hình bác sĩ gia đình; trên 20% TYT thực hiện hồ sơ quản lý sức khỏe bệnh nhân liên tục và toàn diện…

Các hoạt động gồm: Rà soát, đánh giá công việc tại TYT tinh gọn và loại bỏ các công việc trùng lặp, không cần thiết; xây dựng cơ chế đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc của TYT; tin học hóa các hoạt động của TYT; xây dựng phần mềm triển khai thực hiện bệnh án điện tử; đào tạo nhân lực y tế theo mọi hình thức để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho TYT; xây dựng và ban hành mức giá theo quy định của pháp luật cho khám bệnh tại nhà cho người bệnh không thể đến cơ sở y tế, khám và tư vấn sức khỏe tại phòng khám bác sĩ gia đình; tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các TYT…

Tổng kinh phí thực hiện Đề án trên 358 triệu đồng từ nguồn ngân sách của địa phương.

Việc triển khai đề án nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các TYT, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng dịch vụ y tế của người dân, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

H.HOA

Chia sẻ bài viết