23/07/2014 - 22:20

Trẻ em dưới 6 tuổi được sử dụng giấy khai sinh thay cho thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh

Cử tri quận Cái Răng phản ánh, hiện nay một số hộ dân của phường Lê Bình và phường Hưng Thạnh chưa được nhận thẻ bảo hiểm y tế. Cử tri cũng kiến nghị ngành chức năng xem xét đối với trẻ em dưới 6 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh thay cho thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố, như sau:

-Việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế là trách nhiệm của ngành Bảo hiểm xã hội. Riêng việc cấp thẻ trẻ dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, Bảo hiểm xã hội phối hợp Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thành phố đảm bảo cấp đúng, cấp kịp thời cho các đối tượng. Do đó, một số hộ dân của phường Lê Bình và phường Hưng Thạnh chưa được nhận thẻ bảo hiểm y tế đề nghị cử tri liên hệ với Bảo hiểm địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

-Theo Luật Bảo hiểm y tế, cho sử dụng giấy khai sinh thay cho thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho trẻ dưới 6 tuổi khi khám, chữa bệnh, đề nghị cử tri liên hệ UBND địa phương sớm làm thủ tục để được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ.

Chia sẻ bài viết