14/05/2015 - 20:00

Trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho báo chí khu vực phía Nam

(CT) - Trong 3 ngày (11- 5 đến 13-5-2015), tại TP Đà Nẵng, Báo Nhân Dân phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho hơn 50 học viên là phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Nam. Đây là lớp tập huấn thứ hai được tổ chức trong cả nước nhằm phát huy vai trò cơ quan thông tấn báo chí trong định hướng dư luận về công tác tuyên truyền việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết 21- NQ/TW của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 -2020” và Quyết định số 538/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2015 -2020”.

Các học viên nghiên cứu các chuyên đề về phát huy vai trò báo chí trong hoạt động giám sát, thực thi pháp luật BHXH, BHYT cũng như tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; một số quy định mới và thách thức trong triển khai các Luật BHXH, BHYT. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách BHXH, BHYT những kiến thức cần thiết để có những tác phẩm báo chí chất lượng, hiệu quả. Đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các phóng viên, biên tập viên trong việc phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT giai đoạn 2015 -2020.

Hiện nay, diện bao phủ BHXH chiếm 20% lực lượng lao động và bao phủ BHYT chiếm 70% dân số cả nước. Phấn đấu đến năm 2020, khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia BHYT.

Thu Sương

Chia sẻ bài viết